Profesjonalne usługi doradztwa prawnego

W świadczonych przez nas usługach doradztwa prawnego oceniamy procesy zachodzące wewnątrz organizacji pod kątem ich zgodności z prawem. Korzystając z naszych usług możecie Państwo ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia strat materialnych i niematerialnych związanych z niestabilnością uregulowań prawnych lub niezgodnością polityk i procedur wewnętrznych z obowiązującymi przepisami. Poprzez profesjonalne doradztwo prawne każdy podmiot gospodarczy, jak i każda osoba fizyczna może uchronić się przed podjęciem błędnej decyzji, a tym samym zaoszczędzić sobie sporo czasu, stresu i pieniędzy.

W sposób kompleksowy prowadzimy obsługę procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego. Wspieramy prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych (weryfikując zapisy projektów umów), zabezpieczamy interesy naszych Klientów. Proponujemy rozwiązania problemów zmian osobowych w organach spółek, czy podwyższenia lub obniżania kapitału zakładowego.

W trosce o Państwa pełne zadowolenie współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi. Wszystko po ty, by zapewnić Państwu najwyższy poziom świadczonych usług.