Liczymy na to, że nasze usługi spełnią Państwa oczekiwania. Jesteśmy przekonani, że poprzez wzajemne zrozumienie oraz bliską współpracę jesteśmy w stanie przełożyć nasze działania na osiągnięcie przez Państwa sukcesu w prowadzonej działalności.


W każdym przypadku dążymy do wypracowania dla naszych Klientów optymalnego rozwiązania „uszytego na miarę” ich potrzeb, dlatego zapraszamy do kontaktu nawet wtedy, gdy nie znajdą Państwo usługi w pełni adekwatnej do Państwa oczekiwań.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: rozporządzenie 2016/679, informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APF Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-615), przy ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 1 (dalej jako: APF Solutions Sp. z o.o.);
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679, to jest na podstawie udzielonej zgody, w celu przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów APF Solutions Sp. z o.o.;
3) dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom zapewniającym wsparcie   informatyczne, dostawcy usług hostingowych;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 30 dni od dnia przesłania informacji handlowej;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów APF Solutions Sp. z o.o.;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

APF Solutions sp. z o.o.

ul. Gen. Waltera-Jankego 11
40-615 Katowice

kontakt@apfsolutions.pl

KRS: 0000535098
NIP: 2220898398
REGON: 360318016

Dokumentacja rejestrowa APF Solutions Sp. z o.o. jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy APF Solutions Sp. z o.o. w wysokości 5 000,00 zł został wniesiony w całości.